Kasvuvoimakartoitus 2019: Suunnittelu-ja konsultointialan yrityksillä edellytykset kasvulle – rekrytointihaasteet kasvun suurimpana esteenä

20.6.2019 klo 13.27
46 % vastanneista teknologiayrityksistä tavoittelee yli 10 % kasvua. Suurimpana esteenä kasvutavoitteiden saavuttamisessa nähdään osaavan työvoiman saatavuus ja haasteet henkilöstön rekrytoinnissa, selviää Teknologiateollisuus ry:n teettämästä vuoden 2019 Kasvuvoimakartoituksesta. Kasvukykyiset ja -hakuiset yritykset tekevät asioita hyvin kautta linjan – kasvun asenne on nähtävissä kaikkialla.
Kasvuvoimakartoitus toteutettiin verkkokyselynä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille tammi-huhtikuussa 2019. Yrityksen kasvunäkemyksiä ja -kyvykkyyttä kartoittaneeseen kyselyyn vastasi 224 henkilöä yhteensä 157:stä eri yrityksestä. Kasvuvoimakartoitus on työkalu yritysten oman toiminnan analysoimiseen ja kasvun tukemiseen. 
 
”Halusimme kartoittaa yritysten kasvukyvykkyyksiä, sillä osaaminen on yrityksille strateginen kysymys. Osaamisen kehittäminen ja yritysten osaamistarpeiden ennakointi ovat yhä tärkeämpi osa liiketoiminnan kehittämistä ja kasvun rakentamista”, sanoo Teknologiateollisuuden kasvun ja osaamisen johtaja Laura Juvonen. 
 
Kasvuvoimakartoituksesta käy ilmi, että esimerkiksi jatkuva kehittäminen, kasvuhakuinen myynti sekä omistajien ja johdon sitoutuminen kasvutavoitteisiin ovat kasvua tukevia toimintatapoja, joita soveltavat yritykset ovat onnistuneet kasvussa muita paremmin.   
 
”Näillä yrityksillä on myös selkeästi kovemmat kasvutavoitteet. Kasvukykyiset ja -hakuiset yritykset tekevät asioita hyvin kautta linjan, kasvun asenne on nähtävissä kaikkialla”, Kasvuvoimakartoituksen toteuttanut Juha Usva Straquest Oy:stä kertoo. 
 
Kartoituksesta selviää, että yrityksen koolla ja kasvun asenteella sekä kasvua tukevilla toimintatavoilla näyttää olevan yhteys. Suuremmat yritykset arvioivat kasvua tukevien toimintatapojen olevan hyvin käytössä oman yrityksensä kohdalla. Yrityksen koko on myös sidoksissa kasvuhaasteiden kokemiseen: pienemmät yritykset pitävät haasteita suurempina. 
 
 

Kasvuvoimakartoituksen tärkeimmät nostot koskien suunnittelu- ja konsultointialaa

 

-Suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka pitävät toimialoina keskiarvoa paremmin huolta henkilöstöstä ja organisaation toimivuudesta. 

- Suunnittelu- ja konsultointi –toimiala on toiminnoissaan jonkin verran muita toimialoja asiakaslähtöisempää

- Suunnittelu-ja konsultointi yrityksillä on selkeästi kasvua tukeva asenne