Teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehdot

12.9.2019 klo 10.25

Tiedon merkitys taloudessa on noussut viime vuosina ja nousu jatkuu edelleen kiihtyvänä. Tiedon, datan käyttöoikeuksista sopimiseen ei ole vielä kehittynyt vakiintuneita käytäntöjä ja dataan kohdistuvista oikeuksista sovitaan yleensä yritysten välillä esimerkiksi sopimusten salassapito- tai immateriaalioikeuslausekkeissa.

Teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehdoilla
on tarkoitus edistää datan hyödyntämistä yrityksissä ja tukea tietoon perustuvien toimintatapojen ja liiketoi- minnan kehittymistä. Tätä varten tavoitteena on:

• Nostaa datan hyödyntäminen avoimesti yritysten välisiin sopimusneuvotteluihin. Kun tiedon hyödyn-
tämiselle on selkeät oikeudelliset edellytykset, voi-
daan tietoa hyödyntää tehokkaasti.

• Kehittää datasta sopimisen kulttuuria. Malliehdoilla voidaan lyhentää neuvotteluaikoja ja helpottaa datan
käytöstä sopimista siten, että sopimukset edistävät
datan tehokasta käyttöä.

• Malliehdoilla voidaan myös kannustaa yrityksiä ny- kyistä paremmin tunnistamaan omia tietojaan sekä
kehittämään kumppanuuksia, jotka edistävät datan
käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä.

Taustatietoja Teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehdoista

Introduction to Model terms of the Technology industries for data sharing

Datan jakamisen malliehdot - julkaisun voit hankkia täältä